In de shop

De wetenschappelijke handelseditie van mijn proefschrift is HIER verkrijgbaar.

Ontstellend weerzinwekkend maar wonderbaarlijk intens. Vijf perspectieven op Emmanuel Fremiets Gorille-beelden (1859-1888)

English summary

Het proefschrift is beschikbaar op / the dissertation can be downloaded at:

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3309992

Terribly repulsive but wonderfully vigorous.

Five views on Emmanuel Fremiet’s Gorilla Sculptures (1859-1888)

omslag boek

It is striking that nineteenth-century French sculpture has long been controversial in twentieth-century art historiography. Twentieth-century critics and art historians see France and metropolitan Paris as the cradle of modernity and contemporary art, but the medium of sculpture, ubiquitous in Paris, has often come under fire from them. The roots of this lie partly in the nineteenth century itself, as witnessed for example (meer…)

Een samenvattende term voor de negentiende eeuw, de Neo-tijd.

Een bericht van de Logo Soc. Gener. de l'Art Sculpt.

Dix-neuvièmistes, bijvoorbeeld Jürgen Osterhammel, hebben nog geen beklijvende tijdcode voor de negentiende eeuw gevonden. Het tijdvak is lang en loopt vanaf de late achttiende, als de Franse Revolutie ontstaat tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het is een complexe tijd, waar veel bronnenmateriaal van is overgeleverd. Industrialisatie, kolonialisme en imperialisme, nationalisme, moderniteit en historicisme: allemaal zijn het cruciale verschijnselen die de tijd bepalen. Vernieuwing en terugkijken in de geschiedenis gaan hand in hand, de wereldkaart verandert nog steeds, de ’tijd gaat sneller’ door beter vervoer en snellere fabricageprocessen, nieuwe landen ontstaan uit oude tradities: misschien is een term als 

De Neo-tijd wel een kandidaat voor de negentiende eeuw in al zijn complexiteit, vol vernieuwing en terugkijken, vol met tegenstellingen. 

Spread uit Sigfried Giedions Space, Time and Architecture: This glass architecture was invisible from the street. The moment the nineteenth century feels itself unobserved and has no longer to make a show, then it is truly bold.

Lezing voor het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Klik hier voor de youtube-link.

Lidmaatschappen

-Lid AHNCA Association of Historians of Nineteenth-Century Art

-Lid ESNA European Society for Nineteenth-Century Art

-Lid OKBN Overleg kunsthistorische bibliotheken Nederland

-Voorzitter Haags Preventienetwerk (haagspreventienetwerk.nl)

-Lid Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Pictures Fremiet

Emmanuel Fremiet, Gorille enlevant une négresse, 1859

 

 

 

 

  Emmanuel Fremiet, Gorille enlevant une femme, 1887

Samenvatting Ontstellend weerzinwekkend maar wonderbaarlijk intens

Ontstellend weerzinwekkend maar wonderbaarlijk intens.

Vijf perspectieven op Emmanuel Fremiets gorilla-beelden (1859-1888)

In het master narrative van de negentiende-eeuwse Franse kunst speelt beeldhouwkunst nauwelijks een rol. Beeldende kunst staat gelijk aan schilderkunst, in de negentiende eeuw  het Impressionisme bijvoorbeeld. Vanaf de Franse Revolutie was Parijs de eerste reageerbuis van het modernisme. Modernisme is de reflectie op de moderniteit, gerelateerd aan het experiment van het gevecht van de kunstenaar tegen het establishment, het principiële van de kunstenaar, het zich onverschrokken inzetten vóór een controversiële, unieke kunst, het verzet tegen het conservatisme van docenten, jury’s en critici in. Zo willen de moderne, twintigste-eeuwse kunstenaars hun eigen genesis graag voorstellen.  (meer…)

Coordinaat

Tentoonstellingen in museum Beelden aan Zee

2003 De mannen van Gerardjan Rijnders; Henneman objecten.
2004 Bodytalk. De Nieuwe figuratie in de Nederlandse beeldhouwkunst van de jaren negentig | Een vrijwillige keuze. De museumvrijwilliger als gastconservator.
2005 XIANFENG! Chinese avantgarde Sculpture (PDF review ESPACE)
(meer…)

Gepubliceerd

Met eindredactie wordt bedoeld: slotverantwoordelijkheid, algemene productie, redactiewerkzaamheden (correctie etc.).
Met redactie wordt bedoeld: redactiewerkzaamheden zoals correctie, beeldredactie, maar niet eindverantwoordelijkheid.
Met auteur: eigen tekst. Indien niets vermeld is geldt auteurschap. (meer…)