Een bericht van de Logo Soc. Gener. de l'Art Sculpt.

Dix-neuvièmistes, bijvoorbeeld Jürgen Osterhammel, hebben nog geen beklijvende tijdcode voor de negentiende eeuw gevonden. Het tijdvak is lang en loopt vanaf de late achttiende, als de Franse Revolutie ontstaat tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het is een complexe tijd, waar veel bronnenmateriaal van is overgeleverd. Industrialisatie, kolonialisme en imperialisme, nationalisme, moderniteit en historicisme: allemaal zijn het cruciale verschijnselen die de tijd bepalen. Vernieuwing en terugkijken in de geschiedenis gaan hand in hand, de wereldkaart verandert nog steeds, de ’tijd gaat sneller’ door beter vervoer en snellere fabricageprocessen, nieuwe landen ontstaan uit oude tradities: misschien is een term als 

De Neo-tijd wel een kandidaat voor de negentiende eeuw in al zijn complexiteit, vol vernieuwing en terugkijken, vol met tegenstellingen. 

Spread uit Sigfried Giedions Space, Time and Architecture: This glass architecture was invisible from the street. The moment the nineteenth century feels itself unobserved and has no longer to make a show, then it is truly bold.