De beeldhouwer 70 jaar oud (1967)

De beeldhouwer 80 jaar (1977)

Nederland herdenkt zijn doden (1953)

Tentoonstelling in Haarlem 2023