Lexicon der XIX beeldhouwkunst (under construction)

An announcement by

Logo Soc. Gener. de l'Art Sculpt.
Opleiding van kunstenaars
Institut, Académie, École
Traditioneel, zegt Anne Wagner (Anne Middleton Wagner, ‘Learning to sculpt : Jean-Baptiste Carpeaux 1840-1863’ (PhD, Harvard University, 1980)), werden beeldhouwers opgeleid door hun eigen familie. Beeldhouwers hadden familie die zelf beeldhouwer was, of bijvoorbeeld metselaar in de bouw, of steenhakker, houtsnijder, juwelier, gipswerker, smid. Zo was het mogelijk dat een kunstenaar op jonge leeftijd instructie en gevoel kreeg voor het handwerk van de beeldhouwer. Ambachten werden in Frankrijk sinds Lodewijk XIV uit het systeem van de gilden gehaald. 

Pension
Het Franse instituut in Rome waar de winnaars van de Prix de Rome woonden, bovenaan de Spaanse Trappen, de Villa Medici. Kunstenaarsbewoners van het Pension werden Pensionnairs genoemd.

Prix de Rome
Tentoonstellen van kunst
Salon
Salonkunst
Tentoonstelling der Levende meesters

Stijl
Academisme
Classicisme
Neo-classicisme
Neo-Florentijns

Onderwerpen en genres
Animalier
Iconografie
Retiarius
Sabijnse Maagdenroof

Politieke geschiedenis
Franse Revolutie, Eerste Republiek, 1789-1804
De bekende revolutie, met Bestorming van de Bastille 1789, Guillotine en soms ongebreidelde slachtpartijen. Terreur 1793-1794, Directoire 1794-1799, Napoleon Eerste Consul 1799-1804.

Eerste Keizerrijk, Napoleon Bonaparte, 1804-1814/15

Restauratie, Lodewijk XVIII, 1814-1830

Julimonarchie, Louis-Philippe, 1830-1848
Omdat de revolutie zich in juli afspeelde.

Burgerkoning, Louis-Philippe (Orléans). 
 
Les Trois Glorieuses (de drie revolutionaire dagen 27, 28 en 29 juli 1830)

Tweede Republiek, Charles-Louis Bonaparte, 1848-1852
Afzetting van Louis-Philippe, en aanstelling van verkozen president Charles-Louis Napoleon Bonaparte

Tweede keizerrijk, 1852-1870
Charles-Louis Napoleon Bonaparte zet zijn regering voort als keizer Napoleon III.

Frans-Duitse oorlog, 1870-71
Commune, 1871

Derde republiek, 1870-1940

Kunstenaarschap
Habit Vert
Officieel kostuum van een lid van het Institut de France. Heeft o.a. groene bloemenmotieven in borduursels. Zie.
 
Pompier
Omdat het Habit Vert misschien iets wegheeft van een uniform, bijvoorbeeld dat van de brandweer, werden zeer 'gearriveerde' kunstenaars spottend Pompier genoemd. Het woord Pompier is dus een spottende term voor een  Salonkunstenaar die behoort tot het establishment.
Anders
Acclimatiseren